در نخستین روز از این بازی ها 5 مدال طلا،4 نقره و 2 برنز توسط اسکی بازان ایرانی به دست آمد.

در بخش جوانان 1 آقایان (سوپر جی) نیما بها از ایران اول شد و ورزشکاران کره ای، بیونگ چنگ و مین سینگ جو رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش جوانان 1 آقایان (ترکیبی) نمایندگان کره مین سینگ جو و هوانگ پیو رتبه های اول و سوم را از آن خود کردند و نیما بها از ایران دوم شد.

در بخش جوانان 2 آقایان(سوپرجی) رضا کیادربندسری و سید حسین صید و نوید مقدیداز ایران اول تا سوم شدند.

در بخش جوانان 2 آقایان(ترکیبی) رضا کیا دربندسری از ایران اول شد و اسکی باز ازبکستانی آرین ورودف به رتبه دوم رسید.نوید مقدید نیز سوم شد.

در بخش جوانان 1 بانوان(سوپرجی) اسکی باز قزاقستانی ماریا گروگوااول شد و نمایندگانی از کره ساسان چوو لی للیونگ لی دوم و سوم شدند.

در بخش جوانان 1 بانوان(ترکیبی)اسکی باز قزاقستانی ماریا گروگوااول شد و نمایندگانی از کره ساسان چوو لی للیونگ لی دوم و سوم شدند.

در بخش جوانان 2 بانوان(سوپرجی) نجمه زالی از ایران اول شد و صدف ساوه شمشکی دوم و اسکی باز ازبکستانی وارونوا سوم شدند.

در بخش جوانان 2 بانوان(ترکیبی) نجمه زالی و صدف ساوه شمشکی از ایران اول و دوم شدند و اسکی باز ازبکستانی وارانواسوم شد.

مسابقات در حالی برگزار شد که سطح رقابتها با حضور اسکی بازان جوان برتر آسیا و با توجه به ثبت زمان رقابتی سخت را در میان قهرمانان به وجود آورد .