به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این نشست صمیمانه که با حضور روسای 31 استان و روسای 16 انجمن تحت پوشش در این محل جریان دارد ، "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، "دلداده مهربان" دبیر این فدراسیون و دبیر مجمع نیز حضور دارند.

در ابتدای این نشست،دلداده مهربان به حاضرین خیر مقدم گفت و از حضور روسای هیاتهای استانها و روسای انجمنها در این سمینار تقدیر به عمل آورد.

سپس "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی به سخنرانی پرداخت.
مجمع سالیانه نیز بعد از ظهر امروز با حضور دکتر نصراله سجادی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.