به گزارش سرویس ورزشی برنا، چهارمین و آخرین روز از هفتمین دوره مسابقات قهرمانی سلاح های بادی آسیا – کویت برگزار شد و در تپانچه بادی و در رده سنی نوجوانان ملی پوشان کشورمان مدال نقره تیمی را به گردن آویختند.

براساس این گزارش، تیم ملی تپانچه نوجوانان پسران کشورمان که متشکل از مرتضی علی محمدی، مهدی تندری و سید جمال موسوی بودند در پایان، نتوانستند در جمع ۸ نفر فینالیست قرار بگیرند و در نهایت به مدال نقره تیمی اکتفا کردند.

در پایان مرحله مقدماتی مرتضی علی محمدی، مهدی تندری و سید جمال موسوی به ترتیب در ردههای نهم، ۱۱ و ۱۶ قرار گرفتند و از گرفتن سهمیه المپیک بازماندند.