به گزارش سرویس ورزشی برنا، دومین مرحله اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری آقایان بزرگسالان در بخش سرعت، آقایان جوانان در بخشهای سرعت، نیمه استقامت و استقامت و بانوان بزرگسالان و جوانان در بخشهای سرعت، نیمه استقامت و استقامت با حضور ورزشکاران دعوت شده در محل کمپ تیمهای ملی پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

چایچی مدیر تیمهای ملی در این خصوص گفت: ورزشکاران دعوت شده این مرحله پس از برگزاری اردوهای مقدماتی انتخاب شده اند و در پایان این مرحله از ورزشکاران برتر جهت حضور در اردوی برون مرزی کشور ارمنستان دعوت به عمل خواهد آمد کهاین اردو از تاریخ دهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

چایچی افزود: کلیه تمرینات ورزشکاران سرعتی و نیمه استقامتی زیر نظر پاول بوران مربی اهل کشور چک و با برنامه های تمرینی وی برگزار می شود و در بخش استقامت دوچرخه سواران زیر نظر مربیان داخلی به تمرینات خود ادامه خواهند داد.

در مجموع در این مرحله از اردو تعداد 40 دوچرخه سوار حاضر می باشند.