به گزارش سرویس ورزشی برنا، مرحله اول لیگ کوهستان آقایان (بزرگسالان و جوانان) در مواد کراس کانتری و دانهیل از تاریخ یازدهم لغایت چهاردهم اردیبهشت ماه به میزبانی شهرستان خرم آباد در پارک جنگلی مخمل کوه برگزار شد و در پایان دومین روز از این مسابقات در ماده کراس کانتری مقامهای اول تا سوم اعلام شد و به شرح زیر است:*رده سنی جوانان

1_علی ظهراب از تیم KTM با ثبت زمان 1:15:04

2_ حسین صلاحیان از تیم KTM با ثبت زمان 1:18:20

3_کسری قیاسی از تیم میثاق مشهد با ثبت زمان 1:18:48


نتایج تیمی مرحله اول لیگ کوهستان در رده سنی جوانان در ماده کراس کانتری :

1_تیم KTM با امتیاز 228

2_ تیم میثاق مشهد با امتیاز 192

3_ تیم جمعیت صلح و دوستی تهران با امتیاز 69
*رده سنی بزرگسالان

1_ پرویز مردانی از تیم آباریس با ثبت زمان 1:24:14

2_ فراز شکری از تیم جاینت ایران با ثبت زمان 1:25:55


3_ شاهین همای اقدم از تیم هیئت دوچرخه سواری خوزستان (ب) با ثبت زمان 1:28:10


نتیجه تیمی مرحله اول لیگ کوهستان در رده سنی بزرگسالان در ماده کراس کانتری:

1_ تیم آباریس با امتیاز 208

2_ تیم KTM با امتیاز 141

3_ تیم هیئت دوچرخه سواری خوزستان (ب) با امتیاز 126