به گزارش سرویس ورزشی برنا، در سال 1377 "هتل ورزش" شامل 22 اتاق به منظور درآمدزایی برای ورزش و به خصوص شطرنج با همت مهندس کامبوزیا رئیس وقت فدراسیون شطرنج در کنار ساختمان این فدراسیون احداث شد و تا سال 1385 فعالیت داشت.

در سال 85 این مکان توسط مسئولان وقت فدراسیون شطرنج به سازمان تربیت بدنی واگذار شد و پس از اتمام قرارداد پیمانکار، به دلیل عدم نگهداری، تمام امکانات این ساختمان از بین رفت و به ویرانه تبدیل شد.

در سال 1389 مسئولان فعلی فدراسیون شطرنج تلاش کردند تا این مکان مجدد در اختیار این فدراسیون قرار گیرد که این اقدامات موجب شد تا در سال 1391 "هتل ورزش" را به عنوان منبع درآمدی برای فدراسیون شطرنج، دوباره در اختیار این فدراسیون گذاشته شود.

بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه بازسازی این بنا بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان برآورد شد. با توجه به عدم وجود این بودجه در فدراسیون شطرنج و با توجه به اینکه زمین این بنا مالکیت دولتی ندارد، امکان هزینه برای بازسازی هتل متروکه ورزش از سوی فدراسیون وجود نداشت.

لذا فدراسیون شطرنج مشروط بر اینکه پیمانکار هزینه بازسازی "هتل ورزش" بر عهده گیرد با برگزاری مزایده هتل ورزش را بر اساس قوانین و مقررات موجود در اختیار پیمانکار و بخش خصوصی قرار داد.

پس از تعیین پیمانکار در مدت زمان 11 ماه و با هزینه ای بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تومان هتل ورزش توسط پیمانکار بازسازی و در اردیبهشت ماه سال 1393 به بهره برداری رسید.

بر اساس شروط معین شده در قرارداد، 50 درصد از درآمد هتل ورزش در اختیار فدراسیون شطرنج قرار می گیرد و 50 درصد دیگر به منظور بازگشت سرمایه به پیمانکار تعلق می گیرد.

در حال حاضر "هتل ورزش" که در اختیار فدراسیون شطرنج قرار دارد نه تنها منبع درآمدی برای این فدراسیون محسوب می شود بلکه مربیان و بازیکنان شطرنج که به تهران مراجعه می کنند نیز در این هتل مستقر می شوند و از امکانات آن استفاده می کنند.