به گزارش سرویس ورزشی برنا، در تیم "الف" آقایان، احسان قائم مقامی، الشن مرادی ابدی، اصغر گلی زاده، سید جواد علوی مقدم و پویا ایدنی و در تیم "ب" سید خلیل موسوی، امید نوروزی، پوریا درینی، امیررضا پوررمضانعلی و نیما جوانبخت در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا حضور خواهند داشت.

همچنین در تیم "الف" بانوان آتوسا پورکاشیان، سارا سادات خادم الشریعه، میترا حجازی پور، غزل حکیمی فرد و شایسته قادرپور و در تیم "ب" درسا درخشانی، مینو عسگری زاده، آناهیتا غلامی، آناهیتا زاهدی فر و مطهره اسدی به عنوان بازیکنان منتخب برگزیده شده اند.

انتخاب نفرات فوق و چیدمان ذکر شده در هر دو بخش آقایان و بانوان تنها مربوط به مسابقات آسیایی است و برای مسابقات بعدی از جمله المپیاد جهانی شطرنج، تصمیم کاملاً جداگانه ای اخذ خواهد شد.