به گزارش سرویس ورزشی برنا، دومین گروه از کاروان دوچرخه سواران اعزامی جهت حضور در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا بامداد روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه تهران را به مقصد کشور قزاقستان ترک میکنند تا به کمپ ورزشکاران حاضر در آستانا ملحق شوند.

در این گروه که متشکل از شش نفر می باشد ورزشکاران نیمه استقامتی؛ محمد رجبلو، علی خادمی، بهنام خلیلی خسرو شاهی و حسین ناطقی به همراه محمود وفایی در سمت مربی و حسن آریانفر بعنوان تکنسین قرار دارند.

ورزشکاران نیمه استقامتی و استقامتی کاروان اعزامی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در این مدت تمرینات خود را در تهران زیر نظر وفایی مربی تیم ملی ادامه دادند.