به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از انجام 14 بازی در دو دور دو دوبل از ایران، دو دوبل از سریلانکا، یک دوبل از ترکیه، کانادا، پاکستان و سوریه به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

مولود اسماعیلی، سمیرا زراع در دور اول دوبلی از پاکستان را شکست دادند و در دور دوم با شکست دوبلی از ارمنستان به یک چهارم نهایی راه یافتند.

سحر زمانیان و نگین امیری پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم در دوگیم متوالی با نتیجه 21 بر 4 دوبلی ازترکمنستان را شکست دادند.

نتایج دونفره بانوان در روز نخست به شرح زیر است:

دور اول:

خیزر رشید-سیدرا حمید از پاکستان با نتیجه 2 بر صفر از مولود اسماعیلی و سمیرا زراع شکست خوردند. (11 بر 21 و 4 بر 21)

کارینا سولیوا- ورونیکا سوروکینا از قزاقستان مغلوب رنوچاندریکا-تیلینی سودهارا از سریلانکا شد.( 11 بر 21 و 16 بر 21)

صابره کبیری-صحابه فرد مقابل ابرو تونالی –ازگه بایراک از ترکیه شکست خوردند. ( 21 بر10 و 12 بر 21 و 21 بر 8)

حکیمه شریفی-نسرین بایا از الجزایر 2 بر صفر از حدیل کریم-ثنا محمود از سوریه شکست خوردند.21 بر 7 و 21 بر 6)

پروین علیزاده-زولیفا حسینلو از آذربایجان 2 بر صفر از دوبل پگاه کامرانی-صفورا زمانلو شکست خورد. (7 بر 21 و 7 بر 21)

مهنوش جولانی –نیکی طرفی نژاد با نتیجه 2 بر 1 دوبل مشترک الناز فیض منش از ایران و شینتا سایچه از فرانسه را بردند.( 26 بر 28 و 21 بر11 و 21 بر 23 )

دور دوم:

چارمین رید-نیکل گرتر از کانادا 2 بر صفر مریم مجتبوی و رها رادافشار را شکست داد. (21 بر6 و 21بر8)

سونا چوکاسیان-ونرا بدویان از ارمنستان مقابل مولود اسماعیلی-سمیرا زراع 2 بر صفر شکست خورد. (21 بر 8 و 21 بر 7)

ثریا آقایی-یسری بیگی با نتیجه 2 بر صفر از رنوچاندریکا-تیلینی سودهارا از سریلانکا شکست خوردند. ( 11 بر 21 و 16 بر 21)

رانا آنیکا –سادیا ارشد از پاکستان 2 بر یک مغلوب ابرو تونالی –ازگه بایراک از ترکیه شد. (21 بر 10 و12 بر 21 و 8 بر 21)

حدیل کریم-ثنا محمود از سوریه نیز 2 بر یک آرام سجادی-سارا دلاوری را شکست دادند. ( 21 بر 16 و 10 بر 21 و 15 بر 21)

پگاه کامرانی – صفورا زمانلو با نتیجه 2 بر یک مغلوب رنو چاندریکا-آپولی سامانتیکا از سریلانکا شدند. ( 9 بر 21 و 7 بر 21)

نیکی طرفی نژاد-مهنوش جولانی مقابل پلواشا بشیر-سارا محمند از پاکستان 2 بر یک شکست خوردند.

نگین امیری پور- سحر زمانیان نیز با نتیجه 2 بر صفر ویولتا اشتریوا-والریا یفرموا از ترکمنستان را شکست داد.