به گزارش سرویس ورزشی برنا، در جدول مقدماتی یک نفره آقایان 47 بدمینتون باز حضور داشتند که پس از انجام سه دور مسابقه 8 بدمینتون باز راه یافته به جدول اصلی مشخص شدند.

محمد سواس از سوریه، امره آرسلن از ترکیه، ادوین اکیرینگ از اوگاندا، واکاس زاهید از پاکستان، فرزین خانجانی، حسن متقی، امید کرمی و سپهر ایوانی از ایران به جدول اصلی راه یافتند.

گفتنی است،12 بدمینتون باز ایرانی در این جدول حضور داشتند .

رقابت های یک نفره در جدول اصلی امروز پیگیری می شود که به جز این هشت بدمینتون باز، بدمینتون بازانی که دارای رنک جهانی هستند به طور مستقیم در جدول اصلی بازی خواهند کرد که علی شاه حسینی، کاوه مهرابی، محمدرضا خردمندی، سروش اسکندری و محمدرضا خانجانی که از بدمینتون بازان دارای رنک جهانی ایران هستند در جدول اصلی حضور دارند،در این جدول 32 بدمینتون باز به رقابت با یکدیگر می پردازند.