دختر شناگر ایرانی یکبار دیگر و اینبار به بهانه پاسخگویی به مدیربرنامه های سابق خود و فدراسیون شنا سایت ها و خبرگزاری رسمی کشور را تهدید به شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا،الهام اصغری، دختر شناگری که مدعی رکورد شکنی در شنای استقامت است در نوشته ای تند و به دور از اخلاق که در برخی سایتها منتشر شد یکبار دیگر جنجال ساز شد و همچون چند سال قبل تلاش کرد در صدر اخبار مربوط به مظلوم نمایی زنان ورزشکار قرار گیرد.
ورزش ایران زنان و دختران قهرمان بسیاری به خود دیده که هیچکدام حتی نصف شهرت الهام اصغری را ندارند، این ورزشکاران قهرمان که افتخارات بسیار ارزشمندتری نسبت به رکورد ادعایی الهام اصغری در کارنامه خود دارند و روی سکو های قهرمانی آسیا و جهان با حفظ شئونات ایرانی اسلامی ایستاده اند نه اندازه الهام اصغری به هر بهانه ای جنجالی به پا کرده اند و نه برای گرفتن حق خود از ادبیات خارج از اخلاق استفاده کرده اند.این در حالیست که در دو سال گذشته الهام اصغری برای رکوردی که بود و نبودش اهمیتی ندارد هر از چند گاهی حاشیه و جنجالی ایجاد می کند و برای طرح شدن این حواشی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تلاش می کند.این شناگر که در اقدامی عجیب چندی پیش فیلم شنای خود در استخر خانه خود را به نمایش گذاشت و همین فیلم مستمسک چند شبکه ماهواره ای فارسی زبان برای تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این ورزشکار پس از همکاری های وزارت ورزش و جوانان در چند ماه اخیر اما بازهم به چهره ثابت حاشیه سازی های غیرمتداول تبدیل شده و اینبار مدعی عدم حمایت دولت از وی شده است این در حالیست که اولا وزارت ورزش در چند ماه گذشته بیشترین همکاری را با او انجام داده ثانیا رکورد ادعایی وی هیچ افتخار مضاعفی را نصیب ورزش ایران نکرده است و تنها نتیجه ای که داشته حاشیه سازی های پی در پی او و ادعای اجبار دولتی برای شنا با مانتو و لباس غیر متعارف شده تا چهره دولت و نظان جمهوری اسلامی را تخریب کند.
خبرگزاری برنا علیرغم در اختیار داشتن برخی مستندات،صرفا برای جلوگیری از حاشیه سازی های بی نتیجه در ورزش، نسبت به برخی ادعاها در چند وقت گذشته سکوت کرده است و امیدوار است این حاشیه ها سریعتر به پایان برسد تا مجبور به افشای برخی حواشی نشود.