به گزارش سرویس ورزشی برنا، نشست مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی با قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری وهومنی اسپانسر برگزاری مسابقات دوچرخه سواری همگانی در سراسر ایران در وزارت ورزش وجوانان برگزار شد.
 
در این جلسه ابتدا دوهمایش بزرگ دوچرخه سواری که در استان های اصفهان وخراسان رضوی برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت ودرباره نقاط ضعف وقدرت این همایش ها بحث وتبادل نظر شد.

در این جلسه 60 دقیقه ای صیدانلو مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان گفت : یکی از بزرگ ترین خدمات وزیر ورزش و جوانان با پیگیری های شعبانی بهار معاون همگانی وزارت ورزش وجوانان اختصاص 10 در صد بودجه اضافه به فدراسیون ها برای برگزاری تقویم های ورزشی همگانی است.

وی این موضوع را نشان دهنده اولویت ورزش همگانی برای وزارتخانه عنوان و تصریح کرد: در این مورد تفاهم نامه هایی نیز در حال امضا است تا این 10 درصد بودجه ها در موضوعات دیگری به جزء ورزش همگانی در فدراسیون ها هزینه نشود.

وی افزود:پس از برگزاری همایش های مختلف پیاده روی همگانی که مورد استقبال مردم ورزش دوست کشورمان در سراسر ایران قرار گرفت این بار رویکرد معاونت ورزش همگانی این است تا در بحث دوچرخه سواری وکوه روی همگانی نیز وارد عمل شود، البته این موضوع را هم خیلی خوب می دانیم که مانند برگزاری همایش های همگانی در روز های اول دچار چالش هایی خواهیم شد پس باید برای رویارویی با این چالش ها آماده باشیم.
 
صیدانلو ادامه داد: قطعاً دوچرخه سواری با توجه به هیجاناتی که دارد مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت البته ما نمی خواهیم خدای ناکرده با این کار به پیاده روی های عمومی آسیبی وارد شود پس با یک برنامه ریزی خوب می توانیم شرایط را برای برگزاری برنامه ها طبق تقویم مدون ورزشی فراهم کنیم.
 
وی سبقت گرفتن استان ها در برگزاری همایش ها را موضوعی حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: این موضوع کارمردم را راحت وکار ما رابرای برنامه ریزی سخت می کند اما خوشحالیم که تا حد زیادی مردم را حتی برای 30 دقیقه از خانه هایشان به بهانه ورزش بیرون می آوریم.

وی در پایان تاکید کرد: در آینده ای نزدیک برنامه های ویژه دوچرخه سواری همگانی خواهیم داشت پس فدراسیون باید خود را برای تعامل نزدیک با این معاونت ودفتر نزدیک تر کند.