به گزارش سرویس ورزشی برنا، رییس و دبیر فدراسیون ورزش های همگانی در جلسه ای با اعضای انجمن ورزش های تفریحی، مهارت های فردی و نمایشی و کمیته های این انجمن، راه های گسترش فعالیت های این انجمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه طالب رجب پور رئیس انجمن ورزش های تفریحی، مهارت های فردی ونمایشی ضمن معرفی اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیته ها، گزارشی از عملکرد سه ماهه انجمن و کمیته های تحت پوشش آن را ارائه کرد.

در ادامه رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تقدیر از برگزاری چنین جلساتی، ضمن تأکید بر اجرایی شدن مصوبات جلسه مذبور، ابراز امیدواری کرد که دامنه فعالیت ها فراتر از این برود.

علی مجدآرا گفت: تقویم ورزشی که قابلیت اجرایی در بُعد مسابقاتی و آموزش و مناسبتی داشته باشد باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: انجمن باید در آمدزایی داشته باشد و سعی نکند از محل بودجه دولتی امور خود را بگذراند. باید درجهت گسترش کمیته های انجمن برنامه ریزی شود و گام نخست آن معرفی رشته ها در مجله ورزشهای همگانی است، اقدامی که باید صورت پذیرد .

مجد آرا در ادامه گفت: کمیته ثبت رکورد های ورزشی انجمن باید با اعلام هزینه ثبت رکورد که به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون خواهد رسید، پوشش دهنده مسائل مالی اش باشد.

دبیر فدراسیون نیز در این جلسه گقت: انجمن ورزشهای تفریحی، مهارتهای فردی ونمایشی برای آحاد جامعه از جذابیت برخوردار است و توقعات انجمن و فدراسیون از یکدیگر، به غنی سازی فعالیت ها و برنامه ها کمک خواهد کرد .

دکتر علم گفت: به روسای هیئت های استان ها در خصوص مشورت با روسای انجمن ها در انتصاب مسئولان کمیته های متناظر، توصیه و تأکید می شود.

وی گفت: گزارش عملکرد انجمن ها دو شش ماهه می شود و تقویم ورزشی نیز توسط کمیته ها باید طوری تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرایی را داشته باشد.

دکتر علم گفت: منبعد در جلسات کمیته فنی فدراسیون، مسئول رشته ورزشی برای ارائه توضیح پیرامون کمیته خود دعوت می شود تا اعضای کمیته فنی با راهبرد رشته ورزشی بیشتر آشنا شوند و سپس تصمیم اتخاذ گردد.

وی گفت: ثبت رکورد های ورزشی باید با فرهنگ جامعه ما همگونی داشته باشد و انجمن باید ضمن آمار دقیق از رکورد داران، کتاب رکورد داران ملی ایران را تدوین نماید.

در ادامه جلسه، روسای کمیته های انجمن به بیان نظرات خود پرداختند