به گزارش سرویس ورزشی برنا، برادران صمیمی که در اردوی تدارکاتی در مجارستان به سر می برند در مسابقه بین المللی پرتاب دیسک این کشور به میدان رفتند.

در این مسابقه هفت پرتابگر با یکدیگر رقابت کردند و محمد صمیمی موفق شد با پرتابی بیش از 65 متر قهرمان شود.

محمد صمیمی که سابقه پرتاب دیسک بیش از 65 متر را در کارنامه ورزشی خود دارد، بیش از دو سال بود که نتوانسته بود به این حدنصاب نزدیک شود. وی با پرتاب 65 متر و 46 سانتیمتر به مقام نخست رسید.

محمود صمیمی دیگر پرتابگر دیسک ایران نیز در این مسابقه با پرتابی به طول 62 متر و 90 سانتیمتر به مقام سوم رسید و وارگا رولند از کرواسی با 63 متر و 43 سانتیمتر دوم شد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی عباس صمیمی مربی این دو پرتابگر، محمد و محمود 10 روز دیگر در مسابقه قهرمانی کشور اسلواکی به میدان خواهند رفت.