به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این رقابت ها سه تیم از باشگاه های کانون چوگان و قصر فیروزه و نوروزآباد شرکت کرده بودند و کلاس بازی ها یا هندکاپ تیمی بازی ها آزاد بود.

ابتدا تیم کانون و نوروزآباد به مصاف یکدیگر رفتند که تیم بانوان کانون چوگان ۵ بر۱ نوروزآباد را شکست داد و در بازی دوم نیز قصر فیروزه نوروزآباد را ۳ بر ۲ شکست داد.

درآخرین بازی نیز کانون چوگان وقصر فیروزه به مصاف هم رفتند و کانون موفق شد با نتیجه ۴ بر صفراز سد تیم قصر فیروزه عبور کند. 

به این ترتیب کانون چوگان باعبور از سد تیم های قصر فیروزه و نوروز آباد مقام نخست این رقابت ها را به خود اختصاص داد و تیم های قصر فیروزه و نوروزآباد نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در پایان نیز به تیم های اول تا سوم جوایز نقدی اعطا ءشد و از غزاله امیر ابراهیمی نایب رئیس سابق بانوان فدراسیون چوگان و بهزاد عراقی مربی چوگان به پاس زحماتشان در جهت تربیت بانوان چوگان باز تقدیر به عمل آمد.