به گزارش سرویس ورزشی برنا، نتایج کوهستان در مجموع کلی:

۱-پیتر پولی از فرانسه

۲-حسین عسگری

۳-امیر زرگری

در مجموع امتیازی کل مسابقات :

۱-پاتریاراسترا از اندونزی

۲-آروین معظمی گودرزی

۳-آنچل دجولیان از اسپانیا

نتایج مرحله اول این مسابقات :

۱-کیوسکه تاکایی از ژاپن

۲-ناندرااکودو از اندونزی

۳-شیم پی از ژاپن

نتایج مرحله دوم این مسابقات :

۱-پاتریا راسترا از اندونزی

۲-آگونگ ساهپانااز اندونزی

۳-مرسلو فریپه از فیلیپین

نتایج مرحله سوم این مسابقات :

۱-پیتر پولی از فرانسه

۲-حسین عسگری

۳-امیر زرگری

نتایج مرحله چهارم این مسابقات :

۱-مهدی سهرابی

۲-ادوارد پرادز از اسپانیا