تحول در تنیس برای جهش
تنیس ایران نیازمند یک تحول جدی است. تنیس نیاز به کار زیربنایی دارد و باید بازیکنانی از سنین پایین تحت آموزش قرار بگیرند. البته این کار انجام می‌گیرد اما به صورت مقطعی بوده و بعد از مدتی بازیکن را به حال خود رها می‌کنند. در حال حاضر نیز هر کسی توانسته بالا بیاید با زحمت خودش بوده است. فدراسیون باید برنامه‌ریزی انجام دهد و با استفاده از مربیان متخصص داخلی و خارجی بازیکنان پایه را آموزش دهد که این موضوع باید در طول سال نیز ادامه داشته باشد. حتی زمانی که وقت مسابقه نیست، اگر این اتفاق رخ دهد جهشی در تنیس ایران ایجاد می‌شود. درباره جوان کردن تیم ملی نیز مباحث زیادی وجود دارد. فردی مانند انوشا شاهقلی خیلی زحمت کشید تا توانست به این سطح برسد. بنابراین نباید افرادی نظیر او را نیز خیلی راحت کنار گذاشت، بلکه باید نفرات اول و دوم ایران در ترکیب تیم ملی باشند و دو بازیکن جوان را به عنوان نفرات سوم و چهارم قرار دهند، در غیر این صورت اگر بخواهیم تمام تیم را جوان کنیم به نظرم کار اشتباهی است، زیرا یک بار این کار را انجام داده‌اند و از نفرات زیر 23 سال استفاده کرده‌اند، در حالی که هنوز به آن سطح نرسیده بودند. همچنین اعزام به مسابقات برون مرزی نیز خیلی مهم است، اما در کل باید تمرینات رده پایه تحت کنترل باشد. تنیس باید متحول شود. همه چیز به صورت یک شو سطحی شده که فقط آمار ارائه می‌دهند و در پس این آمارها تنیس جلو نمی‌رود و کار اساسی انجام نمی گیرد. 
اصغر طاهری-کارشناس تنیس