به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون و معرفی نواب نوری از طرف سید مهدی هاشمی به عنوان دبیر فدراسیون، هامونی حقیقت که پیش از این دبیر بود، به عنوان خبره ورزشی معرفی شد. در این حکم آمده است:

جناب آقای احمد رضا هامونی حقیقت

سلام علیکم؛

با توجه به تفویض اختیار مجمع مورخ 26/8/93 و نظر به حسن سابقه، توانمندی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه ورزش تیراندازی، به موجب این ابلاغ و تا صدور حکم از سوی وزارت ورزش، به صورت موقت به عنوان خبره ورزشی تعیین می شوید.

توفیقات روز افزون شما را در راه خدمت به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران از ایزد منان خواستارم.