به گزارش سرویس ورزشی برنا، نوبت هفتم مسابقات اهداف پروازی به صورت آزاد و در رشته، تراپ بانوان و آقایان، با هدف توسعه و تعمیم ورزش تیراندازی و انتخاب نفرات تیم ملی در روزهای پنجشنبه و جمعه 29 و 30 آبان در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تمرین رشته تراپ در بخش بانوان و آقایان، چهارشنبه، بیست و هشتم آبان و همچنین فینال رشته تراپ بانوان روز پنج شنبه بیست و نهم و فینال رشته تراپ آقایان روز جمعه سی ام آبان در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.