مجید احتشام زاده پیشکسوت پینگ پنگ اعتقاد دارد که تزریق هر گونه کمک مالی به بدنه ورزش با هر مصوبه و قانونی مفید و سودمند است.

احتشام زاده در گفتگو با خبرنگار ورزشی برنا درباره مصوبه یک درصدی سهم ورزش از نهادهای دولتی گفت: سهم یک درصدی می تواند دست وزارت ورزش و جوانان را در پیشبرد اهداف این سازمان باز کند و توسعه هر چه بهتر ورزش را فراهم سازد. البته این بحث یک بحث اقتصادی است و کارشناسان اقتصادی در این باره می توانند نظرات کارشناسانه تری را ارائه دهند.

وی به تایید مصوبه سهم یک درصدی از سمت مجلس تاکید کرد و افزود: هر اقدامی که به روند توسعه و پیشرفت ورزش کمک کند، مورد حمایت جامعه ورزشی قرار می گیرد.