به گزارش سرویس ورزشی برنا، چهارمین هفته مسابقات تیمی زورخانه ای و مرشدی قهرمانی بزرگسالان کشور در استان های خراسان رضوی، اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.

در این هفته پرکار فدراسیون که همزمان مسابقات کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور در اسفراین نیز برگزار می شد کادر فنی و داوری فدراسیون متشکل از علیرضا شاعرزاده (نماینده فدراسیون، نماینده پیشکسوتان و سرپرست فنی)، صادق گنجی (داور مرشدی)، مهدی روشنی (سر داور)، حسین ملکی (داور) و علی سنگکی (داور و متصدی الکترونیک) در خراسان رضوی، علیرضا حجتی (نماینده فدراسیون و داور مرشدی)، محمد نجات مهر (نماینده پیشکسوتان)، رضا قدیانی (سرپرست فنی)، سیدحسن سبزواری (سر داور)، سعید شمس کلاهی (داور) و محمد درهمی (داور و متصدی الکترونیک) در استان اصفهان، مجید حسین نژاد (کرمان)، علیرضا صغیر (فارس)، محسن زارعیان (فارس)، محمود اوستان (فارس)، فرهاد نکوفر (کرمان) در استان کهگیلویه و بویر احمد به صورت جداگانه به قضاوت و داوری در مورد عملکرد تیمهای بزرگسال و پیشکسوت استانهای یاد شده نشستند.

در خراسان رضوی (تیم بزرگسالان 107 امتیاز، مرشد بزرگسالان 20 امتیاز)، در اصفهان (تیم بزرگسالان 289 امتیاز، مرشد بزرگسالان 3/61 امتیاز) و در کهگیلویه و بویراحمد (تیم بزرگسالان 150 امتیاز، مرشد بزرگسالان 24 امتیاز و مرشد پیشکسوتان 21 امتیاز) با کسب امتیازهای فوق به کار خود در هفته چهارم این رقابتها پایان دادند.

در هفته سوم نیز استانهای خراسان شمالی، یزد و ایلام به ترتیب موفق به کسب امتیازهای (تیم بزرگسالان80، مرشد بزرگسالان 52، تیم پیشکسوتان24، مرشد پیشکسوتان4/31)، (تیم بزرگسالان270، مرشد بزرگسالان9/98، تیم پیشکسوتان141، مرشد پیشکسوتان6/68) و (تیم بزرگسالان136، مرشد بزرگسالان72، تیم پیشکسوتان62، مرشد پیشکسوتان64) شدند.

امیر خوش اندام (نماینده فدراسیون و سر داور)، اصغر قبائیان (نماینده پیشکسوتان)، عبدالرحیم نکوئیان (سرپرست فنی)، علی اکبر حاجی ولیان (داور مرشدی)، علی زنگنه (داور)، فیروز طاهر پور (داور و متصدی الکترونیک) در استان ایلام، علیرضا شاعر زاده (نماینده فدراسیون، نماینده پیشکسوتان و سرپرست فنی)، محمدرضا کارگر (داور مرشدی)، مهدی روشنی (سر داور)، عباس جلیلیان (داور)، علی پرکار (داور و متصدی الکترونیک) در استان خراسان شمالی و سید حسن سبزواری (نماینده فدراسیون و سر داور)، حبیب اله ارباب پور (نماینده پیشکسوتان و سرپرست فنی)، محمدمهدی غیبی (داور مرشدی)، محمدمهدی حیدرپور (داور و متصدی الکترونیک) در استان یزد از کادر فنی و داوران فدراسیون در هفته سوم بودند.

خاطر نشان می گردد هفته پنجم این دوره از مسابقات سوم بهمن ماه 1393 در استانهای آذربایجان شرقی، مازندران و هرمزگان پیگیری خواهد شد.