به گزارش سرویس ورزشی برنا، در راستای تفکیک تیم های پایه و بزرگسالان شمشیربازی از یکدیگر و جداسازی تمرینات آنها، فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون اعضای کادر فنی هر یک از این تیم ها را به صورت جداگانه معرفی و برای آنها حکم صادر کرد 

تا پیش از بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی تمرینات تیم های نوجوانان و جوانان شمشیربازی در هر سه اسلحه زیر نظر اعضای کادر فنی تیم های ملی بزرگسالان آنها پیگیری می شد اما پس از اتمام این دوره بازی ها، مسئولان فدراسیون تصمیم به تفکیک تیم های پایه و بزرگسالان شمشیربازی از یکدیگر و جداسازی تمرینات آنها گرفتند.

در همین راستا فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون اعضای کادر فنی هر یک از این تیم ها را به صورت جداگانه معرفی و برای آنها حکم صادر کرد.

مربیان منتخب فدراسیون شمشیربازی برای تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان سه اسلحه سابر، اپه و فلوره به این شرح هستند:

اسلحه سابر

رضا پیکرآرا: مربی تیم ملی بزرگسالان

حمید شیر: مربی تیم جوانان

علیرضا طاهرخانی: مربی تیم نوجوانان

دراین اسلحه پیمان فخری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان فعالیت دارد.

اسلحه اپه

مهدی زنگنه: مربی تیم ملی بزرگسالان

علی یعقوبیان: سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان

سید صادق آرامش: مربی تیم های نوجوانان و جوانان

در این اسلحه سیامک فیض عسگری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان فعالیت دارد.

اسلحه فلوره

جواد رضایی: مربی تیم های نوجوانان و جوانان

دراین اسلحه احمد اکبری جاوید به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان فعالیت دارد.