به گزارش سرویس ورزشی برنا، در ادامه مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان در آنتالیا و در رشته دوومیدانی حمید اسلامی نقره و مهدی اولاد و احمدرضا کاظمی برنز گرفتند. حمید اسلامی در ماده 1500 متر کلاس B1 به مدال نقره رسید.

مهدی اولاد در پرتاب وزنه کلاس B3 مدال برنز گرفت. اما احمدرضا کاظمی هم در دو 400 متر کلاس B3 صاحب نشان برنز شد.

در رشته پاورلیفتینگ جواد قانع در وزن 56 کیلوگرم با رکورد مجموع 485 کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شد.

سجاد خالدان در وزن 60 کیلوگرم ضمن به ثبت رساندن 2 رکورد جهانی با رکورد مجموع 5/542 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت اما هادی حسینی در وزن 5/67 کیلوگرم با رکورد مجموع 570 کیلوگرم مدال برنز گرفت.