به گزارش سرویس ورزشی برنا، بهرام ساوه شمشكی نماینده فنی فدراسیون جهانی اسكی در ایران طی دعوتی از سوی كمیته نمایندگان فنی fis مسابقات بین المللی فرانسه را قضاوت كرد.
 
این رقابتها در پیست لپ لنگ فرانسه و تحت عنوان بین المللی و قهرمانی فرانسه طی 4 روز برگزار شد كه نماینده فنی و قضاوت آن به عهده بهرام ساوه شمشكی بود.