به گزارش سرویس ورزشی برنا، علی سعیدلو ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: خوشبختانه ورزش كشور در سال 89 با سرعت و شتاب مطلوبی به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافت و ما در ابعاد ورزش همگانی،‌ قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش كشور به موفقیت های بسیار بزرگی دست یافتیم.

وی افزود: آمار نشان می دهد با آغاز به كار دولت نهم و دهم، به میزان 50 سال گذشته ساخت و ساز در ورزش كشور صورت گرفته است كه سهم دولت نهم از این میزان، 2187 پروژه ورزشی به مساحت 8 میلیون متر مربع بود در دولت دهم 1405 پروژه به مساحت 5 میلیون متر مربع فقط توسط سازمان تربیت بدنی به فضای ورزش كشور افزوده شده است كه بخش عمده آن مربوط به سال 1389 است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به موفقیت های ورزش كشور در ابعاد قهرمانی گفت: یكی از مهمترین اهداف ما در سال 89 رسیدن به چشم انداز برنامه چهارم توسعه در بحث قهرمانی بود. خوشبختانه ورزش كشور در این سال و در بازی های آسیایی گوانگجو موفق شد با ایستادن بر سكوی اول منطقه علاوه بر تحقق هدف بزرگ خود به تنهایی به اندازه تمامی كشورهای منطقه كسب مدال كند.

وی همچنین با تاكید بر اینكه موفقیت های ورزش كشور در سال 90 هم ادامه خواهد داشت، تصریح كرد: در سالی كه رهبر معظم انقلاب آن را سال جهاد اقتصادی نامیده اند، همه ما وظیفه داریم جهادی كار كرده و موفقیت های بیشتری را نسبت به سال گذشته نصیب ورزش كشور كنیم. ما در این سال كسب سهمیه های المپیك لندن را در پیش داریم كه نیاز است با یك برنامه ریزی مناسب و حساب شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و سالی پر بار تر از سال گذشته را برای ورزش كشور رقم بزنیم.