به گزارش سرویس ورزشی برنا، دومین جلسه کنفدراسیون شنای غرب آسیا که ریاست آن را " امیرحسین آیت اللهی" رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشورمان عهده دار است روز شنبه هفته آینده در کشور قطر برگزار خواهد شد.

در این جلسه که با حضور "امیرحسین آیت اللهی" رئیس کنفدراسیون شنای غرب آسیا، "طاها سلیمان الکیشری" دبیر اجرایی کنفدراسیون شنای آسیا و دبیرکل کنفدراسیون شنای غرب آسیا و "خلیل الجابر" دبیر اجرایی کمیته ملی المپیک قطر و نایب رئیس کنفدارسیون شنای غرب آسیا برگزار می شود، اعضا به بررسی قوانین و مقررات اولین دوره مسابقات شنای غرب آسیا که مقرر است اسفندماه سال جاری برگزار شود، پرداخته خواهد شد.

گفتنی است؛ استخر تازه تاسیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران نیز یکی از میزبانان اولین دوره رقابتهای شنای غرب آسیا خواهد بود.