به گزارش سرویس ورزشی برنا، سایت فدراسیون جهانی بدمینتون در خصوص مطلب فوق نوشته است: در پی دریافت نامه از سوی کمیته المپیک کشور پاکستان مبنی بر اینکه فدراسیون بدمینتون این کشور تاییدیه کمیته المپیک را ندارد و در انتخابات آن مسئولین غیر ورزشی دخالت داشته اند لذا فدراسیون جهانی تمامی فعالیت های برون مرزی بدمینتون پاکستان راتعلیق و حتی مسئولان فدراسیون آن اجازه ندارند در نشستهای قاره ای و جهانی حضور یابند.

همچنین فدراسیون جهانی بدمینتون از کمیته المپیک پاکستان و فدراسیون بدمینتون این کشور خواست تا مدارک و مستندات خود را در این زمینه ارائه دهند