به گزارش سرویس ورزشی برنا، احمد رضا هامونی حقیقت، مسوول برنامه ریزی فدراسیون تیراندازی با بیان این مطلب گفت: امروز، آخرین روز تمرینات دو هفته ای تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی با مربیگری "درادبی" می باشد که پس از آن از فردا به مدت یک هفته تیم استراحت خواهد داشت.

وی ادامه داد: با از دست دادن مسابقات جهانی سیدنی، چین و شیلی که در تمامی آنها سهمیه المپیک توزیع می شد، برای تحقق اهداف دراز مدت تیم ملی تیراندازی و کسب دو سهمیه المپیک تنها دو رویداد پیش رو داریم که اسلوونی نزدیک‌ترین آنهاست که قرار است 12 تیرماه تیم به این مسابقات اعزام شود.

مسوول برنامه ریزی فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: مسابقات اسلوونی یکی از مهمترین رویدادهایی است که تیراندازان اهداف پروازی پیش رو دارند که امیدواریم با برنامه ها و تمرینات "درادبی" موفق به کسب یکی از سهمیه های پیش بینی شده بشویم .

حقیقت در خاتمه گفت: تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی با 13 ملی پوش در مسابقات اسلوونی حاضر می شود و اگرچه ترکیب اصلی نهایی است، ولی پیش از اعزام طی یک مسابقه داخلی تیراندازان مورد آزمون قرار می گیرند.