به گزارش سرویس ورزشی برنا، در حكم محمد رضا كاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی خطاب به میری آمده است:

جناب آقای ابوالقاسم میری
باسلام
احتراما، با توجه به تجارب ارزنده و تخصص و علاقمندی جنابعالی به موجب این حكم به سمت نایب رییس آقایان فدراسیون دوومیدانی منصوب می شوید.

امید است با توكل به خداوند بزرگ و بهره مندی از دانش خود در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

دكتر محمد رضا كاظمی آشتیانی
سرپرست فدراسیون دوومیدانی

گفتنی است، ابوالقاسم میری از جمله پیشكسوتان نامی ورزش دوومیدانی است كه در سالیان دور از جمله قهرمانان مواد 110 و 400 متر بامانع كشورمان محسوب می شد.