به گزارش سرویس ورزشی برنا، در متن پیام دكتر محمد عباسی آمده است:

امروز اركان جوامع بشری در تمامی عرصه ها بر زیرساختی كارآمد به نام علم ارتباطات استوار است و بی دلیل نیست كه عصر حاضر واژه و عنوان ارتباطات را بر خود دارد.
در برهه كنونی سرعت، دقت و صحت بیشتر در امر انتقال اطلاعات و اخبار رخدادها و جریانات روز، ابزاری كارآمد برای پیشی گرفتن از رقبا در گستره توسعه جهانی است و قطعاً در این میان ورزش و جوانان با توجه به گستردگی جهانی، از جمله موثرترین عناصر نقش آفرین در زمینه ارتباطات به شمار می رود.

یکی از نعمت‌های باری تعالی برای بشریت نوشتن است، خداوند به قلم قسم می‌خورد، ارزش ذاتی قلم از حدود نعمت فراتر می رود و جایگاه رفیعی پیدا می كند.
روز خبرنگار ، روز پاسداشت تلاش بی‌وقفه انسان‌هایی است که با قلم در سرزمین آگاهی قدم می‌زنند.

تلاش این عزیزان را ارج نهاده، دستشان را به گرمی می فشاریم وبه روان پاک شهدای اطلاع رسانی که در مسیر تحقق آرمان های جمهوری اسلامی ایران، آموزگار مکتب آگاهی شدند درود می فرستیم و برای خبرنگاران متعهد و کوشای كشورمان، توفیق پویشی آگاهانه و سرشار از صداقت را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.