به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این نشست كه به ریاست نیكخو مشاور و دبیر كمیسیون ماده پنج برگزار شد، با مهم خواندن بحث اطلاع رسانی پیرامون دارو و مكملهای غذایی مجاز و غیر مجاز در باشگاه ها و و اماكن ورزشی بر برخورد قاطع با افراد سودجو تاكید كرد.

وی درادامه با تصریح براینكه در این خصوص باید كارگروه های استان ها فعال شوند، اظهار داشت: باید در این زمینه کار علمی صورت بگیرد و جزوه هایی با مضمون مكمل های غذایی برای ورزشكاران تهیه و به همه فدراسیون ها برای استفاده در كلاس های مربیگری ارسال شود.

در ادامه بهروز منتقمی مدیر كل هماهنگی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: دراین راستا باید برنامه ریزی اصولی داشت تا چیزی كه می تواند به سود ورزش باشد چون آفتی گریبان ورزش را نگیرد.

دراین نشست حسن رنگرز مشاور جوان وزارت ورزش و جوانان نیز بر مقوله پیشگری تاكید كرد و افزود: باید تمامی ورزشكاران با داروهای غیر مجاز و مبحث دوپینگ و عوارض آن آشنا شوند.

محمود صیدانلو مدیر كل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان فرهنگ سازی در این زمینه را اقدامی مهم دانست و گفت: باید برعملكرد تیم ها و باشگاه ها نظارت كامل داشته باشیم و در خصوص مکمل های غذایی اطلاع رسانی درستی انجام شود.

دکتر پوركاظمی رییس فدراسیون پزشكی ورزشی نیز از مواد نیروزا و مكملهای غذایی به عنوان میهمانان ناخوانده سفره ورزش كشور نام برد و افزود: مقابله با این مواد از مبارزه با مواد مخدر نیز دشوارتر است.

وی در ادامه استفاده از مكمل های مجاز مختص ورزش قهرمانی، ترغیب ورزشكاران به استفاده از منابع غذایی طبیعی و ممانعت از نسخه نویسی توسط مربیان را راهكاری مناسب برای مبارزه با مقوله استفاده از مواد نیروزا و مكمل های غذایی دانست.

ناصر پورعلی فرد سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در فدراسیون در خصوص مبارزه با داروهای دوپینگی اظهارداشت: این مقوله در ورزش قهرمانی و حرفه ای امری اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: اگر مجوز همه مكمل ها به فدراسیون پزشكی ورزشی تفویض شود و داروها توسط ناظران این فدراسیون دربین باشگاه ها و ورزشكاران توزیع شود قطعا در بخش قهرمانی و حرفه ای با مسكلات كمتری دراین خصوص مواجه خواهیم شد.