به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این نشست شرکت کنندگان نسبت به ارائه گزارش عملکرد جاری خود اقدام و در خصوص مسائل و مشکلات مختلف شمشیربازی بانوان بحث و تبادل نظر کردند.


رییس فدراسیون نیز اختصاص مبلغ 600 میلیون ریال بودجه به شمشیربازی بانوان استان های کشور را به منظور تهیه تجهیزات سخت افزاری در دستور کار قرار داد که این امر می تواند فعالیت دختران را تا حد قابل توجهی به سمت برنامه های حرفه ای هدایت کند.


بر اساس این گزارش در جلسه مذکور همچنین اکبر آبادی (معاون سازمان تربیت بدنی) با یاد آوری این نکته که معاونت بانوان سازمان تربیت بدنی بعد از 8 سال وقفه فعالیت دوباره خود را آغاز کرده، بر اهمیت ورزش بانوان تاکید کرد و از نواب روئسای بانوان هیات ها خواست با افزایش فعالیت خود در سطح استانهایشان به پیشرفت این رشته میان بانوان کشور کمک کنند.