به گزارش سرویس ورزشی برنا، پوریا ساوه شمشکی، حسین ساوه شمشکی و محمد کیا دربند سری در بخش آلپاین مردان ،مرجان کلهر ،میترا کلهر و زیبا کلهر در آلپاین بانوان و بیژن کنگرلو ،سید ستار صید و یاسین شمشکی در اسکی صحرانوردی نمایندگان ایران در این رقابتها می باشند.


ایوان کاجسگ، حسن ساوه شمشکی، مصطفی سید هاشمی، مهین ساوه شمشکی و علیداد ساوه شمشکی اعضای کادر فنی و سرپرستی می باشند که با مسوولیت و سرپرستی عیسی ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی کشورمان روز چهارشنبه هفته جاری تهران را به مقصد آلماتی ترک می کنند.


مراسم افتتاحیه هفتمین دوره بازیهای آسیایی زمستانی 10 بهمن ماه در آستانه مرکز قزاقستان برگزار و نمایندگاه کشورمان از 11 بهمن ماه مسابقات خود را در شهر آلماتی که ورزشی های برفی در آنجا برگزار می شود به مصاف رقبای خود می روند.