به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این جلسه که با حضور اعضای کمیته فنی سینکرونایز برگزار شد، اعضا درباره موارد مختلفی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. فیگورهای اختیاری جهت مسابقات قهرمانی کشور به صورت قرعه کشی مشخص شد.

در گروه سنی 19 سال به بالا گروه 3 فیگورها، در گروه سنی 13،14 و 15 سال گروه 2 فیگورها و در گروه سنی 12سال و زیر 12 سال گروه 2 فیگورها حذف شدند.


مقرر شد در روزهای 14 و 15 بهمن ماه گردهمایی مدرسین مربیگری و داوری به صورت سراسری تشکیل شود.


مقرر شد در روزهای 16 و 17 اسفندماه در استان سمنان کلینیک داوری سراسری برای داوران برگزار شود.


مقرر شد جهت کلینیک داوری استان تهران که روزهای 21 و 22 بهمان ماه برگزار خواهد شد کمیته فنی فدراسیون به داوران سراسر کشور اطلاع داده تا در صورت امکان این کلینیک به صورت سراسری برگزار شود.