به گزارش سرویس ورزشی برنا، در پایان سومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در تیمی کامپوند مردان تیم تهران با کسب 225 امتیاز قهرمان شد و  استان یزد با 223 امتِیاز دوم و استان اصفهان با 215 امتِیاز سوم شد.


در بخش بانوان نیز تیم تهران با کسب 216 امتیاز عنوان قهرمانی را بدست آورد و استان هرمزگان با کسب 186 امتیاز دوم شد و خراسان رضوِی با 212 امتِیاز سوم شد.


نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان به شرح زیر است:


کامپوند مردان
1. حمزه نکویی از کرمان
2. منصور کردی از مرکزِی
3. علیرضا علی بیگی از تهران

کامپوند بانوان
1. معصومه علی پور از هرمزگان
2. سکینه قاسم پور از خراسان رضوِی
3. انسیه حاجی انزهایی از تهران