به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال با توجه به گزارش مسابقه بین دو تیم شهرداری زرند كرمان و پرسپولیس سبزوار از هفته سوم لیگ برتر که روز 24دی در كرمان برگزار شد، محسن اخگر مربی تیم باشگاه شهرداری زرند كرمان را احضار نمود. جلسه كمیته انضباطی امروز ساعت 10 صبح برگزار خواهد می شود.


همچنین با توجه به گزارش مسابقه بین دو تیم دانشگاه صنعتی ارومیه و صنعت مس كرمان از هفته سوم لیگ برتر كه در كرمان برگزار گردید، احد آقایی بازیكن تیم باشگاه دانشگاه صنعتی ارومیه نیز به این کمیته احضار شد. این جلسه كمیته انضباطی نیز در امروز ساعت 10 صبح برگزار می شود.


در صورت عدم حضور افراد مذكور جلسه غیابی برگزار ، رأی كمیته انضباطی صادر و ابلاغ خواهد گردید.