راز و رمز آقای پرفسور!
آرون رمزی یکی از پسران خلف آرسن ونگر در آرسنال است. از آن دست استعدادهای ناب و چشم نواز که مورد علاقه پروفسور فرانسوی است. او که در تمام دو دهه صدارتش در قلب لندن همیشه به این دست جواهرات قیمتی اما تراش نخورده علاقه وافری داشته و به آنها همیشه به چشم خریدارانه ای نگریسته. استاد همیشه به بچه ها علاقه وافری دارد و آرون رمزی یکی از آنهاست. ستاره نوشکفته ای زیر سایه اعتماد پروفسور توانسته در پایتخت انگلیس برای خود نامی دست و پا کند، بدرخشد و بدل به یکی از آیندگان فوتبال جزیره شود. آرون رمزی در طول دو فصل اخیر در ترکیب توپچی ها بدل به یک ستاره قابل اعتنا شده. رمزی بعد از جدایی ابرستاره ای چون روبین فن پرسی مرد اول خط حمله لندنی ها است و تا آنجا خوش درخشیده که حتی روی هاجسون نیز در ترکیب سه شیرها به او دل بسته. رمزی در همین ابتدای فصل در باز هم تاثیر بالای خود را نشان داده. او شب گذشته در بازی برگشت پلی آف لیگ قهرمانان در ورزشگاه امارات هر دو گل تیمش را به ثمر رساند تا آرسنال صعود سرافرازانه ای به مرحله لیگ قهرمانان داشته باشد. رمزی با این فرم ایده آل یکی از رموز آقای پروفسور در فصل جاری خواهد بود!