انتقام پیرلویی
آندره آ پیرلو یکی از اساتید مسلم فوتبال ایتالیاست. استادی که فوتبال را با ذهنش بازی می کند و نه پاهایش. مردی که گویی در ساق هایش به جای عضله، سلول های خاکستری قرار دارد. یک معمار بزرگ که در تمام سال های اخیر ردپایش در موفقیت های بزرگ تیم ملی ایتالیا و البته یوونتوس دیده می شود. جدایی او از میلان و پیوستنش به یووه یکی از معماهای فوتبال ایتالیاست. ستاره های که جزو شناسنامه روسونری محسوب می شد و آنقدر در این تیم خوش درخشید که همه انتظار داشتند روزی پیراهن قرمز و سیاه میلان را از تنش خارج کند که قصد بازنشستگی داشته باشد. اما او در یکی از عجیب ترین اتفاقات فوتبال ایتالیا و دنیا در سال 2011 میلان را ترک کرد و به یووه پیوست چرا که احساس می کرد که در میلان دیگر جایگاهی ندارد. حضور پیرلو در یووه مترادف با شکوفایی گورخرها بود و حالا میلان در روزگار عسرت باید حسرت چنین معماری را داشته باشدو معماری که هرگاه برابر تیم سابقش می ایستد، نیش خود را به تن روسونری فرو می کند تا ثابت کند که چه آسان او را به هیچ گرفتند و از دست دادن. یک حسرت بزرگ و ابدی برای برلوسکونی و شرکا. مثل دیشب که پیرلو باز هم یگانه ستاره گورخرها بود و با دو کاشته زیبا یک تنه کتی میلان را در تورین غرق کرد. دو کاشته ای که اولی به تور نشست و دومی به تیر تا کیه لینی آن را کامل کند.