هر چند فرگوسن از هدایت منچستریونایتد پس از نزدیک به سه دهه خداحافظی کرد اما یاد و خاطر او هنوز در اذهان هواداران این تیم باقی است؛ چرا که دستاوردهای او با این تیم بزرگ فراموش‌نشدنی است. شورای منطقه ترافورد شهر منچستر برای پاسداشت و قدردانی از مرد بزرگ شیاطین‌سرخ خیابانی را که به ورزشگاه اولدترافورد منتهی می‌شود، به نام سرآلکس فرگوسن نامگذاری کرد. نام کنونی این خیابان ووتر ریچ است که از این به بعد به نام چهره محبوب اولدترافورد خواهد بود. همچنین شورای منطقه ترافورد در مراسمی از فرگوسن قدردانی خواهد کرد. فرگوسن 71 ساله از این اقدام بسیار خوشحال است. وی گفت: از این که چنین افتخاری را به دست آوردم، خوشحال هستم. وقتی در سال 1986 برای نخستین بار از این خیابان گذشتم، انتظار چنین سفر طولانی را نداشتم.