این بدترین منچستر تاریخ است! باور ندارید از هواداران این تیم بپرسید که در این فصل از دست مربی بی کفایتی چون دیوید مویس به مرز جنون رسیده اند. مربی‌ای که قصد کرده یک تنه تمامی رکوردهای شگفت انگیز و دستاوردهای بی نظیر 26 سال سلطنت رشک برانگیز سرالکس را نابود کند. مثل همان کاری که دیشب در برابرالمپیاکو در لیگ قهرمانان انجام داد و رکورد بی نظیر شکست ناپذیری منچستر با فرگوسن در برابر تیم های یونانی را با باخت 2-صفر در آتن برابر المپیاکو، نابود کرد. نابودی این رکورد را به روایت تصویر ببینید.