به گزارش سرویس ورزشی برنا، مشروح صحبت های وی به شرح زیر است:

«دلیل اینکه امروز این کنفرانس مطبوعاتی را تشکیل داده ام این است که خبر رفتنم را اعلام کنم. من و باشگاه به این توافق رسیده ایم با وجود اینکه 2 سال از قراردادم باقی مانده است، آن را لغو کنیم».

«پس از دو جراحی بسیار سنگین، بسیار دشوار است که به سطح مطلوب گذشته ام برگردم. من در این خصوص بسیار فکر کرده ام و جراحان نیز با من صحبت کردند و در نهایت این تصمیم را گرفتم».

می خواهم سه چیز را به شما بگویم:

1- «هنوز سه ماه از فصل باقی مانده است و من به طور جدی برای پیشرفت و کمک به تیم جهت رسیدن به اهدافش ادامه خواهم داد».

2- «نمی دانم پس از 30 ژوئن چه اتفاقی خواهد افتاد، اما مطمئنم که به استراحت نیاز دارم، زیرا چهار سال است که درگیر مصدومیت هایم هستم. پس از آن خواهیم که آینده ام به چه شکل خواهد بود».

3- «می خواهم در انتهای فصل در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر شرکت کنم تا از همه مردم خداحافظی کنم. در آن زمان، مدیران عامل، مسئولان، مربیان، هم تیمی ها، افراد باشگاه، خبرنگاران، دوستان، اقوام و هر کس دیگر؛ می تواند هر سوالی که می خواهد از من بپرسد تا به آن جواب بدهم. خیلی متشکرم، به زودی شما را خواهم دید!».