به گزارش سرویس ورزشی برنا، لوکاکو که بارها اعلام کرده است الگویش دیدیر دروگبا است در سن 18 سالگی و در سال 2011 به چلسی پیوست.

قبل از بازی امشب دو تیم ساحل عاج و بلژیک در بروکسل، دروگبا گفت که مهاجم 20 ساله بلژیکی باید از پیشرفت خود راضی باشد. به گزارش میرر، دروگبا گفت:"من می دانم که الگوی او هستم و ما با یکدیگر رابطه خوبی داریم.

اما باید مقایسه ها را پایان دهیم. او بازیکن بزرگی است. او دارای ویژگی هایی است که من آن ها را ندارم و البته من هم توانایی هایی دارم که او با گذشت زمان به دست خواهد آورد. 

روملو کارهای بزرگی در آینده انجام خواهد داد و همین الان هم این کار را شروع کرده است. پیشرفت او از پیشرفت من سریع تر بوده است. در 19 سالگی او در چلسی بود و من در لمانس."

دروگبا هم چنین در باره ادن هازارد، ستاره چلسی که سال 2012 به چلسی پیوست گفت:" از پیوستن او به چلسی خوشحالم. اصرار من بود که باعث شد او به چلسی بپیوندد."