خداحافظ کهنه سوار شیردل
باور کردنی نبود. همه مبهوت و شوکه به چهره سنگی کاپیتان چشم دوخته بودند. چهره ای که دیگر در آن خبری از جدیت همیشگی نبود. یک چهره ویران شده و درهم شکسته که بسیار کوشید تا جلوی ریزش اشک ها را بگیرد اما بغض فروخورده لاکردار همه مکنونات قلبی اش را برملا می کرد و برابر خبرنگاران و رسانه ها مشت او را باز کرده بود. کاپیتان البته از مدتها پیش تصمیمش را گرفته بود. همان روزهایی که زانوی رنجورش را دو بار پیاپی به تیغ جراحان سپرد تا بلکه بتواند کاروان آبی و اناری را باز هم همراهی کند اما این پای خسته به او امان نداد. اتفاقی که باورش سخت بود. وقتی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در پایان فصل برای همیشه کفش ها را می آویزد، ناگهان به دور دست زل زد. یک نگاه عمیق که بی تردید تمامی خاطرات روزهای روشن با آبی و اناری ها را به یاد می آورد. از سلطنت بر فوتبال قاره سبز با تیکی تاکا که او عضو لاینفک آن به شمار می رفت. تمام آن 15 فصل زندگی با پیراهن آبی و اناری و البته افتخاراتی که از سال های حضورش در بارسا جلوتر زده بودند و او به عنوان کاپیتان و نماد بارسای نوین به عنوان پیش قراول به آن ها بوسه زده بود. 15 سال و 21 افتخار که البته رکوردی به غایت رشک برانگیز است و بی تردید کمتر کسی در پهنه فوتبال به آن رسیده. مدافع 35 ساله کاتالان ها در توصیف این خداحافظی غیرمنتظره تنها چند جمله کوتاه به کار برد چرا که همنشینی بغض و احساس به او اجازه سخنوری بیشتر را نداد: «بعد از دو عمل جراحی فکر نمی‌کنم دیگر بتوانم به اوج برگردم. دوران نقاهت من بسیار پیچیده‌تر از حد انتظار بود و من به استراحت نیاز دارم. در توافق با باشگاه دو سال باقی مانده در قراردادم را فسخ کردم. در ژوئن دیداری عمومی خواهم داشت تا خداحافظی کنم. امروز کارم تمام نمی‌شود. تا آخر فصل برای باشگاه خواهم جنگید؛ بنابراین تیم می‌تواند به اهدافش برسد.» بله، این پایان کهنه سوار شیردلی بود که نماد بارسای نوین به شمار می رفت؛ الگوی شجاعت، سخت‌کوشی، تلاش و افتخار. شاید بهترین توصیف را جرارد پیکه هم نفس و همنشین تمام این سال ها و زوج پویول در باره او کرده باشد. آنجا که برایش دست به قلم شد و نوشت: «بی تردید نسل من و آنهایی که بعد از ما خواهند آمد، بارسا را بدون پویول و بدون کسی که با شماره 5 بازوبند در دست دارد، نخواهند شناخت. تو یگانه و بی همتایی. باید به جمله 'می‌خواهیم پویول جدید را بخریم' بخندیم. باید تا همیشه دنبال آن بگردند، زیرا دیگر پیدا نخواهند کرد. خداحافظ فرشته محافظ من»