به گزارش سرویس ورزشی برنا، مایکل شوماخر که  بر اثر حادثه ای در پیست اسکی کوه‌های آلپ در فرانسه به کما رفته بود، امروز برای دقایقی از کما خارج شد و به محرک ها پاسخ داد.