به گزارش سرویس ورزشی برنا، پیژک گفت:"ما در ابتدای بازی کمی خوش شانس بودیم. ما گل زود هنگامی دریافت کردیم و باید از متس تشکر کنم که شوت فولند را از روی خط دروازه دور کرد. پس از آن بود که ما توانستیم به شیوه خودمان بازی کنیم و حملات زیادی را طراحی کردیم. 3 گل ما در نیمه اول این امر را تصدیق می کند."

وی در خصوص گلی که به ثمر رساند گفت:"در واقع من کمی دیر برای این ضربه ی ایستگاهی جلو آمدم و به همین دلیل منتظر توپ دوم ماندم. توپ، مستقیم جلوی پای من افتاد و من بدون فکر به آن ضربه زدم. خوشحال کننده است که می بینم این گل، گل زیبایی از آب در آمده است."