به گزارش خبرنگار برنا از برزیل، دانیل داوری بعد از سوت پایان نیمه نخست به داخل زمین رفت و به علیرضا حقیقی خسته نباشید گفت.

*بازیکنان نیجریه در پایان نیمه نخست به سمت داور مسابقه رفتند و نسبت به عدم اعلام پنالتی در دقایق پایانی نیمه نخست معترض شدند.

*ابونا بازیکن شماره 14 نیجریه که در نیمه نخست مصدوم شد و از زمین بیرون رفت، توسط ویلچر به بیمارستان منتقل شد.