علی خسروی، کارشناس داوری - خبرگزاری برنا
 
در نیمه اول داوری مشکل خاصی نداشت. به قدری که بازی کم تحرک بود و بازیکنان فعالیت زیادی در زمین نداشتند، موقعیت خاصی هم پیش نمی آمد. به نظر من این بازی از نظر دوندگی و تحرک بازیکنان در زمین یکی از کم تحرک ترین بازی ها بود.

در مورد گل نیجریه که داور آن را مردود اعلام کرد، گروهی از کارشناسان اعتقاد به تصمیم درست داور دارند و عده ای هم می گویند که گل نیجریه درست بوده و داور اشتباه کرده است ولی خود من صحنه را به خوبی ندیدم. 

در مورد توپی که به دست امیرحسین صادقی خورد باید بگویم، هر توپی هند نیست و داوران برخوردهایی را هند نمی گیرند. شاید در نیمه دوم شاهد اتفاقات دیگری در زمین باشیم.