به گزارش سرویس ورزشی برنا، بازی ایران برابر نیجریه در گروه F جام جهانی در شهر كوریتیبا در حال برگزاری است.

*در پایان نیمه اول مالكیت توپ بیشتر به نفع نیجریه بود و این تیم 67 درصد مالكیت توپ و میدان را در اختیار داشت و در مقابل نیز تیم ملی ایران 33 درصد مالكیت توپ را در اختیار داشت.

*آمار دوندگی ایران در این بازی 4 كیلومتر بیشتر از نیجریه بود كه در این میان خسرو حیدری، آندو تیموریان و رضا قوچان نژاد بیشترین آمار دوندگی را در میان بازیكنان ایران داشتند.

*در نیمه نخست سبزها بیش از 180 پاس سالم به یكدیگر دادند و در مقابل تعداد پاس های ایران حدود 75 پاس بود.