حسین عبدی کارشناس فوتبال: خبرگزاری برنا

در نیمه اول بازیکنان ایران، به خوبی دویدند و جنگیده بودند. استراتژی ما این بود که دقایق مهم را بگذرانیم و از معدود موقعیت های به دست آمده استفاده کنیم.

اما در نیمه اول شانس گلزنی هم داشتیم. وقتی نیجریه به دروازه ما حمله می کرد، می توانستیم از موقعیت استفاده کنیم و توپ را به زمین آنها ببریم. همانطور که گفتم بازیکنان ما جنگندگی خوبی در نیمه اول داشتند و به خاطر این کار انرژی زیادی صرف کردند.

آنها در نیمه دوم هم همین استراتژی را ادامه دهند. نیجریه تیم قدرتمند، باسرعت و کیفیت بالا است و از خودگذشتگی بازیکنان ایران و تلاش آنها جای تقدیر دارد.

شاید در نیمه دوم اتفاقات و اخراج بازیکن حریف بتواند، شرایط را به سود ما رقم بزند. هرچند زمان بازی می گذرد و نیجریه گل نمی زند، بازیکنان این تیم عصبی می شوند. اگر هم در نیمه دوم گل خوردیم، باید استراتژی فعلی را ادامه دهیم تا بیشتر گل نخوریم.

در نیمه اول قوچان نژاد و آندو بهترین های ایران بودند.