به گزارش خبرنگار برنا از برزیل، با توجه به گذشت زمان مسابقه و عدم دستیابی نیجریه به گل طرفدارات این تیم با ترس و نگرانی بازی را دنبال می کنند.

*علیرضا جهانبخش اولین گزینه تعویضی ایران در بازی امروز خواهد بود که تا دقایقی دیگر وارد زمین مسابقه می شود.

*کارلوس کی روش قبل از ورود علیرضا جهانبخش دستورات تاکتیکی را گوشزد کرد.